Leader Storsjöbyden © 2008

 

 

 

 

Blanketter och logotyper

 

Hör av dig till Leaderkontoret om du har frågor. OBS! Blanketter för ansökningar till Sixten och Starthjälpen hittar du under respektive flik ovan.

 

 

Nedan kan du ladda ner blanketter, anvisningar och logotyper.

 

  Mallar till ansökan projektstöd inom Leader

 

» Budget - bilaga 3

 

» Allmänna villkor för stöd inom Leader

 

» Medfinansieringsintyg

 

» Ej stödberättigande kostnader

 

» Vad gäller ang begagnad utrustning?

 

» Stöd till näringslivsutveckling inom Leader

 

 

Skicka ansökan och bilagorna till:

Leader Storsjöbygden - med sjö, skog och fjäll

Ösavägen 14, 836 94 Ås

OBS! Alla handlingar ska även skickas in via e-post:

info@leaderstorsjobygden.se

 

  Mallar till beviljade Leaderprojekt

 

» Handbok för projekt inom Leader

 

» Projektdagbok

 

» Kostnadssammanställning Leaderprojekt

 

» Redovisning av ideell tid per aktivitet

 

» Redovisning av ideell tid per person

 

» Körjournal

 

» Intyg betalning av fakturor

 

» Hantering betalning av leverantörsfakturor

 

» Beräkning timlön

 

» Intyg begagnad utrustning

 

» Ansökan om ändring i projekt

 

» Anvisning Slutrapport projekt

 

» Mall för slutrapport samt bilagor

  Möjligheter på landsbygd, Leader, blanketter, välj PDF eller Word

» Mall Godkännande - publicering av personuppgifter

   Bilaga till slutrapport

» Ansökan - utbetalning av stöd inom Leader

 

» Anvisning till ansökan om utbetalning av stöd

 

» Mall för lägesrapport

 

 

 

  Ansökan förskott projektstöd inom Leader

 

»Ansökningsblankett

 

 

 

  Logotyper

 

        » Leaderloggan och EU-loggan samt anvisning hur de ska användas 

 

        » Leader Storsjöbygdens logga i färg/jpg

 

        » Leader Storsjöbygdens logga i svart-vitt/jpg

 

       

 

 

Till ansökan om Leaderstöd >>

 

 

 

 

Kontakta oss

Leader Storsjöbygden
-med sjö, skog och fjäll

 

Ösavägen 14

836 94 Ås

info@leaderstorsjobygden.se

 

Meeri Brandum

Verksamhetsledare, Projektledare Attraktiv och tillgänglig landsbygd

070-58 57 610

meeri@leaderstorsjobygden.se

 

Anki E. Fälth

Projektledare Sixten, Greenovate och Idéracet

070-345 47 87

anki@leaderstorsjobygden.se

 

Carina Lönneryd Projektadministratör, Projektledare Starthjälpen

070-598 83 43

carina.l@leaderstorsjobygden.se